Управление 2018-07-30T13:42:03+03:00

УПРАВЛЕНИЕ

Детската градина се управлява от административен директор и педагогическа колегия, която работи тясно с ментора на градината г-жа Шейда Айсъл. От основен приоритет е постоянното надграждане на знанията на екипа, който е ангажиран с децата и поддържането на сътрудничество с международните организации и валдорфска общност.

Сдружение „Приятели на валдорфската педагогика“ е регистрирано в обществена полза и е основател и собственик на ЧДГ „Златно зрънце“ – гр. София ЕООД. Сдружението е организатор на тригодишните семинари в София, както и на ежегодните надгарждащи семинари по валдорфска педагогика