РОДИТЕЛИ 2018-07-29T17:57:32+03:00

РОДИТЕЛИ

Успешната работа в детската градина е невъзможна без участието на родителите. Учителите във валдорфските градини се стремят да работят в сътрудничество със семействата на децата. Създават се контакти чрез ежедневни разговори, родителски срещи, беседи на теми, отнасящи се до възпитанието на децата, включване на родителите в различни дейности на детската градина. Учители и родители работят в единство, за да не се поставят децата в противоречиви ситуации и да могат да израстват в подходяща за тях среда.

„Избрах тази градина, заради отношението към децата. Има много добро разбиране за техните нужди. Много ми харесва това, че се развива въображението им и това,че всеки ден излизат навън, независимо от сезона.“

Магдалена Малеева,

„We wanted our daughter to enjoy toys made of natural materials, to practice the arts, and to be guided by very gentle, loving individuals, not just spending time in front of a t.v. After a preliminary visit, we actually moved to Sofia from the seaside so she could attend Zlatno Zrantse. The Waldorf program far exceeded our expectations, also offering daily outdoors play in a natural environment – rain or shine – I just love that! Plus nature hikes with picnics, healthy, homemade, organic, vegetarian food, weekly bread baking, as well as teaching useful skills, such as: knitting, weaving, or domestic activities. One of my favorite aspects has to be the proper storytelling, truly a classical, spoken art.“

Stacey Stoianov (Стейси Стоянов),