Ритъм и програма 2018-08-13T19:17:46+03:00

РИТЪМ И ПРОГРАМА

Повтарянето на едни и същи дейности в и през определено време изгражда у децата чувството за сигурност и защитеност. Периодите за концентриращи (рисуване, моделиране, ръкоделия, хороводи) и отпускащи дейности (свободна игра и движение) се редуват ритмично, а повтаряемостта играе ключова роля  при създаването на постоянност и стимулирането на паметта. Използват се дневен, седмичен и годишен ритъм.

Дневен ритъм: Състои се от ритмичното редуване на “вдишване” = концентриращи дейности (рисуване, моделиране и т.н.) и “издишване” = отпускащи дейности (свободна игра).

Седмичен ритъм: Той е свързан с необходимостта от създаване на спокойна, позната и свързана с очакване обстановка за децата. Всеки ден от седмицата има своя основна дейност. Тя се провежда по време на свободната игра, в която децата се включват, водени от импулса на подражание. Такива дейноси са напр. рисуване с акварели, моделиране, работа с вълна, правене на играчки, месене на хляб, подреждане на стаята или градината.

Годишният ритъм: се изгражда според цикъла на годишните времена и основните празници в тях, повтарящи се всяка година. Всеки период включва своя характерна палитра от игри, песни, стихове и приказки. Така нито едно от времената на годината не минава незабелязано. Всички тези преживявания имат своята кулминация в празника, който се състои от подготвителна част и основна част – самият празник и отзвучаването му.