Процес 2019-04-19T10:53:08+03:00

ПРОЦЕС

Процесът по кандидатстване и прием на деца се състои в:

  1. Провеждане на среща-разговор между родителите и възпитателите, които ще се грижат за детето. На срещата се обсъждат всички акпекти свързани с грижата и заниманията с детето – характер, развитие, навици, семейна среда. Заедно с родителите се преценява степента на готовност на детето да тъгне на градина и начина за постепенна адаптация.
  2.  Разглеждане на детската градина и двора и запознаване с дневния ритъм и занимания.
  3. Сключване на договор за обучение.