Детска градина 2020-06-25T15:29:39+02:00

ДЕТСКА ГРАДИНА

Основните принципи, на които се базира работата в Златно зрънце са: подражанието, ритъма и детската игра. Те са фактори, които спомагат за здравословното развитие на детето през първите седем години.

Детска градина “Златно зрънце” е основана през 2007г.и официално лицензирана от МОН с учебно-възпитателна програма с елементи на валдорфска педагогика. През 2018г. детската градина се пререгистрира съобразно новия закон на МОН като ЧДГ “Златно зрънце” – гр. София ЕООД. Основател и собственик на детската градина е сдружението в обществена полза “Приятели на валдорфската педагогика”.

В детската градина има една групa с деца от 3 до 7-годишна възраст като максималния брой на децата в групата е 15.

Групата в детската градина живее като едно голямо семейство. Ежедневните занимания включват и необходимите за дома дейности: подреждане на помещенията, грижи за цветята, сервиране и разтребване масата, месене на хляб, украсяване на стаята за празници, ремонтиране на счупени играчки и на кукли и др. Възпитателите владеят разнообразни умения в области от различни занаяти. Изключително важно е да се даде възможност на децата да наблюдават и да участват в различните работни процеси, които са част от живота на всяко семейство.

Важна особеност в детската градина е смесеният състав на групата. Многогодишният опит с такива групи във валдорфските градини показва ефективността на този подход. По-малките се учат да подражават на по-големите, а по-големите се грижат и оказват помощ на по-малките.

Програма на заниманията