ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 2018-07-29T16:23:34+03:00

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво иска Валдорфската педагогика?

Да подготвя дееспособни, всестранно развити и високо-образовани хора с неизчерпаем интерес към живота, с желание непрекъснато да се учат, с остро социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ, хора способни да развиват себе си и новите импулси в себе си и да ги претворяват в дела, да взимат решения съгласно изискванията на духа на времето, да бъдат новатори и творци.

Какво дава Валдорфската педагогика?

  • на индивида – морална опора, доверие в себе си, инициативност, възможности за изграждане на ново мислене, образование и възпитание, които да отговарят на вътрешно търсене, хармонично развитие на воля, чувства и мисъл, пораждане на вътрешен ентусиазъм, подхранване на душевно-духовните жизнени сили.
  • на родителите – възможност да надраснат границите на своя мироглед, да проведат задълбочена вътрешна работа над себе си, за да преобразят мисълта си и да разбудят чувствителността си към новото покълващо у децата и към движенията и процесите в живота и душите им. Тясна и активна връзка с училището чрез разнообразни родителски дейности, вечери, лекции и др., активно следене качеството на обучението, създаване на домашна обстановка, подходяща за  творческите дейности на децата.
  • на учителите – условия за обширно и задълбочено образование, за непрекъснато вътрешно и професионално усъвършенстване през целия живот, за творчество по време на заниманията, за дълбоко опознаване на човешката природа, незатихващ ентусиазъм, който да умеят да предават на другите, стремеж към живо и вдъхновяващо преподаване, възможност за нови отношения между учител и деца, от които да възниква вътрешна мотивация за познания и творческа дисциплина, за нови социални взаимоотношения.
  • на обществото – формира хора с изцяло ново мислене, което ще послужи за основа на нов морал и овладяване на новите духовни ценности, така че тези нови хора да могат да проведат така желаните реформи в обществото.