МИСИЯ И ВИЗИЯ 2018-07-04T22:52:48+00:00

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Развиваме се от вдъхновеното убеждение, че валдорфското обучение помага на децата да станат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора.