ЕКИП 2018-07-30T15:22:06+00:00

ЕКИП

Всички педагози и възпитатели се обучават в тригодишен период организиран с помощта на международните организации, както и в ежегодни надграждащи семинари и международни конференции.

Членовете на педагогическата колегия стажуват във валдорфска детска градина в Мюнхен, Германия. Г-жа Шейда Айсъл – ментор на детската градина от 2007г. насам, ръководи стажа на педагозите и възпитателите.

Варвара Чакърова
Варвара Чакърова
Аглика Хучала
Аглика Хучала
Яна Христова
Яна Христова